توجه! چنانچه در رود ثبت نام با مشکلی مواجه شدید کافیست کلمه ی "کمک" را به 10005750 ارسال نمایید تا بخش پشتیبانی ثبت نام با شما تماس بگیرند..
GatePay